Účetnictví

Oblíbený
Termín
Čas konání 9:00-17:00 hod.
Adresa U Stadionu 8, Olomouc, Celá ČR
Obsazenost Volná místa
Akreditace MŠMT ČR
  • 7 990 Kč
  • Počet míst

Podrobnosti kurzu

Typ kurzu Rekvalifikační kurz
Číslo akreditace MSMT-5511/2019-1/73
Náplň kurzu

Absolvent je schopen po úspěšném ukončení kurzu samostatně vykonávat komplexní činnost spojenou s agendou vedení účetnictví v malých, středních i velkých podnicích. Absolvent je vybaven potřebnými teoreticko-praktickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi ke zvládnutí problematiky účetnictví pro výkon této činnosti.

Absolvent se orientuje v platné legislativě týkající se účetnictví a má komplexní znalost náležitostí a obsahu účetních a daňových dokladů, účetní dokumentace a vedení účetnictví ve vztahu k Českým účetním standardům. Absolvent je schopen samostatně účtovat o veškerých účetních případech, popsat základní účetní případy a operace, se kterými se může běžně setkávat v účetní praxi. Absolvent se orientuje v problematice účtové osnovy a účetních tříd.

Veškeré uvedené znalosti, dovednosti a kompetence budou ověřovány jednak v průběhu výuky lektorem kurzu (např. na základě dotazování a praktického procvičování probírané látky), jednak samotným účastníkem kurzu v rámci vlastní přípravy či prostřednictvím dotazování na jednotlivých výukových soustředěních, a jednak prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Rozsah kurzu Teoretická část - 120 hodinPraktická část - 0 hodin
Podmínky účasti Minimálně požadovaným vzděláním je ukončené středoškolské vzdělání.
Ukončení kurzu Závěrečná zkouška je písemná, zahrnující jednak část teoretickou a jednak část praktickou. V teoretické části závěrečné zkoušky student prokazuje znalost teoreticko-metodických východisek vzdělávání, a to prostřednictvím formulace odpovědí na zadané otázky. V praktické části závěrečné zkoušky student řeší konkrétní zadané účetní úkoly (účtování zadaných účetních operací, sestavování účetních výkazů). Závěrečná zkouška probíhá na posledním soustředění v předem stanoveném termínu. Celková délka závěrečné zkoušky jsou čtyři hodiny – dvě hodiny část teoretická, dvě hodiny část praktická. Závěrečná zkouška je hodnocena jako úspěšná v případě, že student dosáhne minimálně 70 % správně vypracovaných otázek a úkolů.
Výstupní doklad Osvědčení o rekvalifikaci
Přihláška kurzu https://www.fves.eu/ucetnictvi.html
Více informací https://www.fves.eu/ucetnictvi.html

Podobné kurzy

Nabídka všech kurzů

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím