Asertivita v práci pečovatele/pečovatelky

Termín
Místo Diecézní charita Brno
Adresa tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, Jihomoravský kraj
Obsazenost Volná místa
Akreditace MPSV ČR
  • 2 120 Kč
  • Počet míst

Podrobnosti kurzu

Typ kurzu Odborný kurz
Číslo akreditace 2013/0217-PC/VP/PP
Náplň kurzu

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči

Popis kurzu

Asertivita je zdravý způsob komunikace postavený na respektu k sobě a k druhému. Pečující se ve své práci často dostávají do situací, kdy jsou ve střetu zájmu s klientem, kolegy, nadřízenýni, rodinou klienta. Na kurzu se naučíte, jak tyto situace v komunikaci zvládat tak, aby jste si i po zvládnutí takové situace mohli vážit sebe i toho druhého a aby se zachoval a rozvíjel váš vztah a spolupráce.

Jednotlivá témata:

  • Úvod do aservivity - co je to aservivita, význam asertivity v práci pečujících, pozivivní a negativní asertivita, osobnost a asertivní komunikace, respekt a důvěra ve vztahu
  • Asertivní techniky a dovednost - asertivní práva, dovednosti, techniky, 6 kroků asertivity
  • Nácvik asertivních technik a dovedností - odmítnutí, omluva, prosba, požadavek, osobní zpětná vazba, výzva ke spolupráci, ocenění, přijímání a zvládání kritiky
  • Asertivní řešení obtížných situací v práci pečovatele/pečovatelky - střety zájmů a vyjednávání, zvládání pasivity, manipulace a verbální agrese, prosazení oprávněných požadavků

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Kód kurzu: 9903

Lektor: Michal Šalplachta, DiS.

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Rozsah kurzu Teoretická část - 16 hodinPraktická část - 0 hodin
Informace o ceně Cena je uvedena bez PH, (cena pro zaměstnance DCHB je 1920 Kč)
Ukončení kurzu 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině, napsání výstupního testu na 70%
Výstupní doklad osvědčení o absolvování programu
Více informací vzdelavanidchb.charita.cz/akreditovane-kurzy/komunikace/asertivita-v-praci-pecovatele-pecovatelky/

Podobné kurzy

Nabídka všech kurzů

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím